tree

SLUŽBY

INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBLASTI DOPRAVNÍCH STAVEB

Mapování a pasportizace stavebních objektů, TDI – technický dozor investora, Prohlídky a pasport komunikací, Projekční činnost, Evidence nemovitého majetku

INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBLASTI SILNIČNÍ ZELENĚ

Pasportizace zeleně, Evidence a hodnocení zeleně, Dendrologické posudky, Zajištění rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les
Pasport zeleně je komplexním podkladem pro vyčíslení nákladů na údržbu veřejné zeleně měst a obcí.​

Základem pasportizace je určení skladby biologických a technických prvků a jejich lokalizace. Díky pasportu zeleně získáte údaje o výměrách ploch (trávníky, květinové záhony, živé ploty, dětská hřiště aj.) i o počtech jednotlivých prvků (stromy, keře, mobiliář aj.).
Na pasportizaci zeleně je poté možné navázat plány udržovací péče. Jedná se o dokument, který podrobně specifikuje jednotlivé pracovní operace, které jsou nutné k zajištění optimální péče o konkrétní plochy zeleně, včetně jejich časového harmonogramu a náročnosti.​

ÚDRŽBA ZELENĚ

Chemické odstraňování nežádoucí zeleně, kácení, bezpečnostní a výchovné řezy dřevin, likvidace polomů, výsadba a povýsadbová péče zeleně.
Zajišťujeme pravidelnou a jednorázovou údržbu venkovní a interiérové zeleně na základě našich dlouhodobých zkušeností od zpracování projektové dokumentace, přes realizaci projektu až po profesionální odbornou péči.
Služba obsahuje kompletní servis exteriérové a interiérové zeleně, odborný dohled, její sezonní údržbu a ošetření včetně likvidace vzniklých bioodpadů.​

GEODETICKÉ SLUŽBY

3D mapování terénu pomocí mobilního laserového systému LYNX, GIS – správa geografického informačního systému
Činnost odpovědného geodeta – úředně oprávněného zeměměřického inženýra, vybudování, zaměření a výpočet vytyčovací sítě staveb, vytyčování staveb, sledování vodorovných a svislých posunů, zaměření a výpočet kubatur, zaměření skutečného stavu staveb (geodetická dokumentace skutečného provedení staveb), kontrolní měření, porovnání skutečného stavu staveb s projektovou, dokumentací, vyhodnocení odchylek, speciální geodetické práce.
3D Laserové skenování, pozemní a letecká fotogrammetrie.

ZAJÍMÁ VÁS NĚCO?
NEČEKEJTE A OZVĚTE SE!

Sídlo

Tenango s. r. o.
slušovská 9
763 12 Vizovice
Česká republika

Vytvořeno s láskou k DESIGNU © 2021 Tenango

Designed by Antoninulman.cz